Ammehjælp

en god start i livetNår i kommer hjem fra hospitalet er det min erfaring, at der kan komme mange spørgsmål. Mange mødre har i dag brug for hjælp og støtte til amningen. Dels fordi det er helt naturligt med en svær opstart, hvor der melder sig mange spørgsmål, og dels fordi familierne i dag bliver udskrevet hurtigt efter fødslen, at alle de råd og vejledninger, som er et naturligt behov i processen af amningens opstart og etablering og som man tidligere har prioriteret i det offentlige system og brugt meget tid på, ikke på samme måde er mulig. Dog er der etableret Barselklinik på de fleste fødesteder. Flere familier er udskrevet fra hospitalet inden mælken er løbet til og for mange af disse har hjælpen ved indlæggelsen efter fødslen været tilstrækkelig. Dog er der også mange som har behov herudover, og min erfaring er, at det netop er her, at der er brug for hjælp og støtte.
Ofte er der brug for gode råd og ideer, når man er helt ny mor og ikke ved, om man overhovedet gør det rigtigt og alle har sagt noget forskelligt… Måske har man dårlige erfaringer fra tidligere ammeforløb. Andre gange er behovet mere konkret, fordi der er opstået tvivl om mængden af mælk, om sutteteknikken er den rigtige, om barnet har taget nok på i vægt, udmalkning, brystbetændelse, svamp på brystvorte og flere andre helt normale problemstillinger, der kan kræve hjælp og vejledning.

Ammehjælp 2Jeg har som jordemoder på barselafdeling gennem flere år stor erfaring med amning og nyfødte. Jeg tilbyder derfor professionel hjælp og assistance, således at I får den støtte og vejledning i forskellige ammestillinger, ammeteknikker og sutteteknikker, der er så utrolig vigtig for en vellykket ammeetablering og et godt ammeforløb. Dette er ikke mindst en væsentlig faktor for, at jeres første tid er præget af ro og tryghed. Dermed får I også et barn der trives og er tilfreds og derfor græder betydeligt mindre. Omsorgen vil være i tæt samarbejde med Jeres sundhedsplejerske. Jeg kommer gerne ud til jeres bopæl og aflægger barselbesøg.

AmmehjælpMors egen mælk er den absolut bedste ernæring for det nyfødte barn, og Sundhedsstyrelsen anbefaler seks måneders fuld amning. Middelfart Helses tilbud om privat pleje og omsorg til nybagte forældre og spædbørn ses som et supplement til det kommunale tilbud og ikke en konkurrent.
Sundhedsstyrelsen har udsendt en vejledning, der anbefaler, at spædbørn, der er født hjemme eller ambulant, ses af en sundhedsfaglig person to gange i den første uge.
“Min mission er at tilbyde familierne tidlig kontakt – gerne allerede i graviditeten – og på den måde være kendt af familierne, når de måske allerede seks timer efter fødslen sidder hjemme i sofaen og udfordres af amningen”.
Jeg arbejder under Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for Svangreomsorg og Amning.